محافظ شش خانه دیجیتالی با کابل 5متری


  • کلید روشن/خاموش:دارد
  • مغزی:سرامیکی
  • ارت:دارد
  • تعداد پریز :6عدد
  • جریان خروجی:10 آمپر

عنوانشرح
تعداد پریز 6عدد
طول کابل5 متر
جریان خروجی10 آمپر
ارتدارد
مغزیسرامیکی
کلید روشن/خاموشدارد
نشانگرLED دارد
صفحه دیجیتالیدارد