درباره ما


بازرگانی الکتروارس در سال 1391 شروع به فعالیت نمود و وارد بازارشد. در ابتدا بصـورت توزیـع کننده، نماینده فروش شرکتهای بزرگی چون کیهان  و سهند آوا در زمینه روشنایی-شرکت آلدو در زمینه جکهای مکانیکی،دربهای ریلی وآیفونهای تصویری، شرکت هادی نور در زمینه سیم وکابل با بیش از نیمی از فروشگاههای الکتریکی استان شروع به فعالیت نمود.
سپس با گسترش فعالیت و بازخور بازار با اخذ نمایندگی از شرکتهایی چون صبا ترانس- نور-نوید نیرو- کیان لایت- پارت الکتریک-آژیراک-ثابت الکتریک-  توانستیم در بخش صنعتی، پروژکتورهای ال ای دی و خیابانی نیز فعالیت خود را ادامه دهیم.
در حال حاضر با توجه به موجودیت کالا درانبار وعرضه به موقع و مناسب اجناس، همینطور قیمت مناسب نسبت به رقبا توانسته ایم علاوه بر بازار اصفهان در استاهای دیگر نیز فعالیت داشته باشیم.

با راه اندازی سایت ارس الکتریک علاوه برگسترش فعالیت فروش توانستیم درزمینه کارآفرینی نیز موقعیتی برای استخدام و رونق کسب وکار بصورت مستقیم ومجازی ایجاد کنیم.

با توجه به اهداف عالیه شرکت و تلاش در راستای گسترش عدالت اجتماعی، اشتغالزایی و مشارکت در توسعه پایدار کشور مدیران و پرسنل این شرکت بازرگانی، پایبندی و اعتقاد خالصانه خود به منشور اخلاقی ذیل را اعلام داشته و یکایک موارد آن را با اعتقاد رعایت کرده و پاس می داریم .
1)در همه زمانها و مکانها و درتمامی کارها خداوند متعال را ناظر و شاهد انديشه و اعمال خود بدانیم.
2)تمامی زمان خدمت خود را با وقت شناسی، دقت عمل، استفاده بهینه و موثر از فرصتها، برنامه ریزی و سازماندهی می کنیم .
3)همیشه به یاد داریم که عملکرد صحیح ، احساس مسئولیت وصداقت، موجب رشد و تعالی فردی و سازمانی می گردد .
4)همیشه به یاد داریم که تلاش، نظم و برنامه ریزی مطلوب بهمراه احساس مسئولیت و تعهد سازمانی موجب به ثمر رسیدن تلاشهای جمـعی در افزایش مستمر بهره وری سازمان و درآمدگسترده تر آن می گردد .
5)در حوزه فعالیت خود خلاق و اثربخش بوده و متعهد به یادگیری مستمر میباشیم.