چراغ حیاطی


شیشه از جنس پلی کربنات شفاف ومقام در برابر ضربه بدون تغییر رنگ در مقابل تابش مستقیم نور رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر زنگ زدگی و تغییر رنگ رعایت اندازه استاندارد جهت استفاده از لامپ مناسب و نوردهی
  • چراغ حیاطی استوانه ای:

شیشه از جنس پلی کربنات شفاف ومقام در برابر ضربه

بدون تغییر رنگ در مقابل تابش مستقیم نور

رنگ استاتیک کوره ای مقاوم در برابر زنگ زدگی و تغییر رنگ

رعایت اندازه استاندارد جهت استفاده از لامپ مناسب و نوردهی بالا

عنوانشرح
چراغ حیاطی استوانه ای

مشخصات:

فلز وشیشه _آلومینیوم

شیشه از جنس پلی کربنات و مقاوم در برابر ضربه،بدون تغییر رنگ در برابر تابش نور خورشید

رعایت اندازه استاندارد جهت استفاده از لامپ مناسب

تنوع در رنگ:مسی،سفید،مشکی