کلیدکولرهوشمند


کلید کولر هوشمند راما دارای ریموت کنترل از راه دور دارای ترموستات جهت تنظیم دما وکارکرد هوشمند کولر دارای تایمرجهت زماندهی چرخشی یا ثابت جایگزین مناسب برای کلید کولرهای قدیمی نصب راحت بدون تخریب- جایگزین کلیدکولرهای قدیمی صرفه جویی درمصرف آب و
  • خروجی:6A
  • دما:65+....20-
  • ولتاژ تغذیه: :50/60Hz 165-260VAc

  • کلید کولر هوشمند راما
  • دارای ریموت کنترل از راه دور
  • دارای ترموستات جهت تنظیم دما وکارکرد هوشمند کولر
  • دارای تایمرجهت زماندهی چرخشی یا ثابت
  • جایگزین مناسب برای کلید کولرهای قدیمی
  • نصب راحت بدون تخریب- جایگزین کلیدکولرهای قدیمی
  • صرفه جویی درمصرف آب و برق

عنوانشرح
ولتاژ تغذیه: 50/60Hz 165-260VAc
دما65+....20-
خروجی6A

کلیدکولرهوشمندراما جایگزین مناسبی برای کلیدکولرهای مکانیکی میباشد.

برای نصب این دستگاه نیازبه هیچگونه تخریب وتغییردر ساختمان وسیم کشی نمیباشد. شمابا استفاده از این کلیدکولرعلاوه برصرفه جویی درمصرف آب وبرق میتوانید با ریموت کنترل،کولرمنزل خود تنظیم نمایید.

این دستگاه قبل از ورود به بازار چندین مرحله مورد تست قرار میگیرد تا بدون هیچ عیبی دراختیار مشتری قرار بگیرد.

برای عمر بیشتر دستگاه میتوانید کلید ON و OFF بالای دستگاه را در فصول بدون استفاده در حالت OFF قرار دهید و دستگاه را کامل خاموش نمایید.

بنابر پذیرفتن اصل مشتری مداری چنانچه به هردلیلی با عدم کارایی این دستگاه روبرو شدید، آنرا به فروشنده تحویل داده ودستگاه جدید دریافت نمایید.

گارانتی دستگاه دارای شرایط زیر میباشد:

1)از تاریخ چاپ شده روی دستگاه گذشته نباشد.

2)سالم ومحفوظ ماندن برچسب دستگاه